Կապ

ՀՀ Լոռու մարզ

գյուղ Կուրթան , 1914

5-րդ փողոց 12 <<գ>> շենք

<<ՀՀ Լոռու մարզի Կուրթանի միջնակարգ դպրոց>>  ՊՈԱԿ

հեռ. 0256-6-19-30

kurtan@schools.am